Zwakke dienares!

Ga naar beneden

Zwakke dienares!

Bericht  Berber_Beauty op di okt 27, 2009 9:52 pm

k zal zo wat plaatsen dames.
avatar
Berber_Beauty
Mod
Mod

Aantal berichten : 24
Punten : 44
Reputatie : 0
Registratiedatum : 20-10-09
Woonplaats : VLISSINGEN!

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Zwakke dienares!

Bericht  Berber_Beauty op di okt 27, 2009 9:56 pm

Allah Subhana wa ta'ala zegt : "Wanneer een mens een handlengte dichter bij Mij komt, dan kom Ik hem de lengte van een elleboog naderbij, nadert hij Mij met een ellebooglengte, dan kom Ik hem met een armlengte nader, als hij lopend naar mij toekomt, kom ik hem rennend tegemoet." [Bukhari]De jongen & het koekje.

https://www.youtube.com/watch?v=w2JR3-H1iLY


Sheikh Muhammad al-Shahrani zegt in die video.

“…Ik kende hem zelf. Ik kende hem, en ik zeg niet dat hij van de Bani Isra'il was. Hij was van de zonen van dit land. Hij placht intens te huilen. Hij placht intens te huilen en (men) zou nooit de Qur'aan in zijn aanwezigheid gereciteerd hebben of hij zou huilen, nederig en zacht worden. Hij was een geweldig, verbazingwekkend persoon. Hij memorizeerde de Qur'aan toen hij pas twaalf was! Hij was echter ouder vanwege de woorden van Allah en zijn kennis van Allah, en ik plaats hem niet hoger in status dan Allah zou doen. Ik vertel je over hem terwijl ik een voorwaarde heb gesteld aan mezelf dat ik niet anders zal vertellen dan wat ik zag met mijn eigen ogen. De tweede voorwaarde welke ik aan mezelf stelde is dat ik, in alles wat ik over hem zeg, niet zal overdrijven. Hij memorizeerde 'Sahih Muslim' met mij in twee weken. Hij memorizeerde 'Sahih al-Bukhari' met mijn derde vriend - we waren gedrieën - in twee weken. Realiseer je je? Ik wist niet dat hij al-Bukhari gememorizeerd had, en mijn vriend wist niet dat hij Muslim had gememorizeerd. Hij hield van oprechtheid. Hij hield altijd van as-Sirri as-Saqti. Weet je waarom as-Sirri as-Saqti in het bijzonder? Omdat as-Sirri as-Saqti veel aandacht placht te besteden aan oprechtheid. Hij was erg goed op school, en blonk er in feite in uit. Hij placht alleen te slapen tussen de tijd dat hij thuis kwam van school tot de tijd voor Dhuhr.Na 'Asr zou hij halaqahs bijwonen. Na Maghreb zou hij dde lessen van de geleerden bijwonen. Na 'Isha' tot elf zou hij studeren voor school. Vanaf elfen, - iedere dag - placht hij de hele nacht te bidden tot Fajr. Ik overdrijf niet! Hij is van onze eigen zonen, uit ons land! Wanneer hij de Qur'aan zou lezen, placht hij te huilen.Ik las dat wanneer sommigen van de salaf de Qur'aan zouden lezen, ze flauwvielen.Ik ben op de hoogte van het geschil onder de geleerden hieromtrent, maar ik heb dit nooit met mijn eigen ogen (van iemand) gezien, behalve van deze jongeling. We plachten het vrijdag gebed te verrichten en de imam zou reciteren:

{“En de bewoners van het Vuur zullen tot de bewoners van het paradijs roepen: ‘Giet wat water over ons uit!’” [al-A’raf; 50] En hij viel neer op zijn hoofd, en wij dachten dat hij was overleden. We baden een nacht in mijn huis. Ik deed alsof ik sliep om te zien wat hij zou doen. Hij kwam naar me toe en gebaarde met zijn hand over mijn ogen (om te zien of ik wakker was). Hij werd wakker om elf uur, en ik sliep en ontwaakte, sliep en ontwaakte - en hij stond in een rak'ah en ik zag hem niet naar beneden gaan (d.w.z. niet overgaan in rukoo'). Vervolgens boog hij en ik zag hem niet omhoog komen (d.w.z. overeind komen uit de rukoo'). Op een andere avond zou hij de Qur'aan lezen. Toen hij bij dit vers aankwam, in mijn aanwezigheid: {“Waarlijk, het zal het hellevuur zijn! De hoofdhuid wegnemende!”} [Al-Ma'arij; 15-16] riep hij en viel hij flauw. Ik maakte hem wakker (bracht hem bij bewustzijn) en hij stond op, verrichte de wassing (wudoo) en bad. Toen hij bij het vers: {“Waarlijk, het zal het hellevuur zijn! De hoofdhuid wegnemende!”} [Al-Ma'arij; 15-16] aankwam Riep hij weer en viel flauw. Ik wekte hem en toen hij er voor de derde keer aankwam reciteerde hij het en viel opnieuw flauw en kwam niet meer bij tot de oproep voor het fajr gebed. Hij placht de gehele Qur'aan om de drie nachten in het geheim, 'snachts, biddende te reciteren en hij placht dit om de zeven dagen openlijk te doen tijdens de dag.
Ik overdrijf niet, want hij deed dit in mijn tegenwoordigheid. En bij Allah, hij zou Allah meer dan 12000 keer gedenken! Ik telde ze zelf, zittende met hem - 12.000 keer! Ik zou hem vragen: “Waarom?” Hij antwoordde: “Ik wil niet hebben dat Abu Hurayrah meer dan mij heeft gedaan.”

Hij had jaloezie, jaloezie als het aankwam op aanbidding! Hij was pas zeventien destijds, toen hij zich op dit niveau bevond! Ik wist niet wat te zeggen ten aanzien van hem! Als hij langs een tekst zou komen om te memorizeren, placht ik te zeggen: “Ik daag jou uit deze te memorizeren.” Hij zou zeggen: “Daag me niet uit!” Ik zou hem dan aanvuren en zeggen: “Ik daag je uit!”. De volgende dag zou hij komen en de tekst voor mij reciteren alsof het slechts zijn naam betrof. Als hij maar drie fouten gemaakt had, dan zou hij het voor zichzelf niet als gememorizeerd beschouwen. Drie fouten! Dit was een persoon die berouw toonde. Als je eens wist wat zijn zonde was! Ik zal later vertellen wat zijn zonde was. Als we de hoop verloren in een jongeling – we plachten da'wah te verrichten bij iemand en aan hem te wanhopen, we wisten niet beter en ik spreek over mijzelf en Allah weet het beste over anderen - hij was iemand wiens smeekbede werd beantwoord voor zeventien mensen die hier getuigen van zijn bij meer dan één voorval. Als we de hoop verloren in een jongeling, zouden we hem zeggen om te gaan en hem da'wah te geven. Bij Allah, na slechts twee dagen zou deze persoon worden geleid. Hij zou slechts twee dagen met hem optrekken. De eerste dag, de tweede dag, en vervolgens zou hij (d.w.z. deze persoon) bidden in de eerste rij! al ware hij een roker, een drugsgebruiker, etc; Hij zou meteen rechtgeaard worden door het gebod van Allah. Dit is zegening! Zegening! Op een dag, bad hij achter een geleerde in de zuidelijke regio, van wie je zou weten dat hij het gebed placht te verlengen dus verlengde hij het, zich richtende naar de sunnah. Dus hij (d.w.z. deze geleerde) leide de mensen in het gebed en voor me kwam er een man en die sloeg hem op de rug met een stok terwijl hij boog. Na het gebed, keek hij hem aan en vroeg: “Waarom heb je me geslagen?”

Hij antwoordde: “Jij hebt influisteringen! Je laat ons té lang bidden!” De imaam antwoordde: “Je bent gezond! Je bent gezond!” De man antwoordde: “Hoe weet je dat ik gezond ben?” Deze jongeling hief vervolgens zijn handen naar Allah - zodra hij zijn handen hief, sloeg mijn hart over - en zei: “O Allah, neem zijn gezondheid weg, tot hij de waarde ervan kent en goed voor u bidt!” Het was het 'Asr gebed, en ik zweer bij Allah, dat deze man Maghrib niet met ons bad. Hij was thuis, in bed liggende. Na een paar weken zag ik hem (d.w.z. de jongeling) en zei: “Vrees Allah! De man is thuis in bed! Ik vraag je bij Allah…” Hij zei: “Mijn broeder, het was niet mijn bedoeling om dit te doen!”, Ik zei: “Vraag Allah om hem te genezen.” Bij Allah, de man bad met ons het volgende gebed! In de Haram placht hij dikke brilglazen te dragen. Ik vertel je dat dit een berouwvolle van onze tijd is! Ik ken hem! Hij is mijn vriend! Ik ben groter dan hij kwa leeftijd, maar hij is groter dan ik. Ik plaats hem niet in een status hoger dan waar Allah hem heeft geplaatst. Ze waren in de Haram, en hij droeg een bril, en deze hinderde hem. Hij zei: “Ik kan onmogelijk op een dag naar Palestina gaan met een bril.” Dus ging hij naar de bron van ZamZam ten overstaan van de mensen - het waren zeventien mensen - en hij nam zijn bril af, nam het ZamZamwater, zei: “O Allah, maak het een remedie voor mijn visie,” en dronk het. Hij zei toen: “Allahu akbar!” En gooide de glazen weg ten overstaan van iedereen! Ze wilden hem testen, en ze wezen naar een klok die niemand kon bekijken, ze vroegen hem: “Kun je ons vertellen hoe laat het is?” Hij zei: “Het tijdstip is zo en zo” Exact! Hij zou de Qur'aan lezen… zijn visie was weer 100%! Voorwaar, het is de smeekbede! “…En als hij me vraagt, zal ik hem geven.” De voorvallen zijn er vele, maar de tijd staat mij niet toe om ze allemaal te vertellen. Je weet wel, op een dag vroeg ik hem over zijn zonde. Wanneer vroeg ik hem? Op een dag reciteerde hij het vers: {“Op de dag, waarop sommige gezichten verlicht en andere gezichten verduisterd zullen zijn…”} [Al ‘Imran; 106] hij huilde tot het punt dat het was alsof mijn hart verscheurd werd. Ik zei tegen hem: De boodschapper van Allah heeft gezegt: “Het ergste van de mensen is hij die gevraagt wordt bij Allah en op wie niet wordt gereageerd.”, en ik vraag je bij Allah: wat maakt je aan het huilen als dit?” Ik wil huilen zoals hij, mensen! Ik wil het geluk voelen dat hij voelde! Hij zei: “Ik beging een zonde in mijn leven.” Ik vroeg hem: “Wat is deze zonde?” Weet je wat zijn zonde was? je zult lachen om jezelf. Ik zal het je uitleggen. Hij zei: “Toen ik in groep drie zat ging ik naar een winkel en nam een koekje en at het, en het Vuur heeft meer aanspraak op een lichaam dat gevoed wordt met wat verboden is (d.w.z. hij at een koekje dat hem niet toebehoorde).” Hij stierf. Hij stierf, moge Allah genade met hem hebben, toen hij nog maar twintig was. Hij stierf als gevolg van een verdwaalde kogel welke per ongeluk werd afgevuurt door iemand, tijdens het spelen met een wapen. Een kogel werd per ongeluk afgevuurd en kwam in het lichaam van deze jongeling terecht om hem te doden. Hij stierf als een rechtvaardig persoon, en ik beschouw hem als zodanig. Hij stierf, en het was allemaal voorbij. Echter, zijn levensloop stierf niet en bij Allah, ware het niet dat hij me bij Allah vroeg om zijn naam niet te onthullen, dan zou ik het hebben onthult.…”
avatar
Berber_Beauty
Mod
Mod

Aantal berichten : 24
Punten : 44
Reputatie : 0
Registratiedatum : 20-10-09
Woonplaats : VLISSINGEN!

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Zwakke dienares!

Bericht  Berber_Beauty op di okt 27, 2009 9:57 pm

Leuk ideetje, Macha' Allaah!

Ik was op een dag onderweg naar kantoor toen ik ergens langs de weg stopte om het middaggebed te verrichten in één van de huizen van Allah. Toen ik de moskee binnentrad merkte ik dat er een huldigingbord met een groot aantal namen van kinderen aan de muur hing. Bovenaan het bord stond ‘namen van kinderen uit de buurt die het gezamenlijke ochtendgebed bijwonen’. Na het gebed stapte ik op de imam af, moge Allah hem belonen, en vroeg hem naar het verhaal achter dit bord.

Hij antwoordde: “Bij Allah, als je het ochtendgebed met ons zou bijwonen dan zou je versteld staan van het aantal kinderen dat het gebed met ons bijwoont. Je zou bijna denken dat het de kinderen van de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) zijn. Afhankelijk van de donaties die wij krijgen streven wij ernaar om eens of twee keer per jaar de kinderen die het gebed met ons bijwonen in het zonnetje te zetten door een feest voor hen te organiseren.”

Moge Allah de mensen van deze moskee en degenen die donaties geven rijkelijk belonen en ik hoop dat dit soort ideeën door andere moskeeën overgenomen zullen worden. Om zo de kinderen te stimuleren om de verplichte gebeden in de moskee te verrichten en in het bijzonder het ochtendgebed. Dit zal hen ten goede komen wanneer zij volwassen zijn.

Dit soort bewonderenswaardige en eenvoudige initiatieven verdienen het zeker om nagevolgd te worden en het is slechts een kleine moeite om zoiets soortgelijks tenminste thuis toe te passen zodat onze kinderen geprikkeld worden om goede daden te verrichten.
avatar
Berber_Beauty
Mod
Mod

Aantal berichten : 24
Punten : 44
Reputatie : 0
Registratiedatum : 20-10-09
Woonplaats : VLISSINGEN!

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Zwakke dienares!

Bericht  Berber_Beauty op di okt 27, 2009 9:57 pm

Als k ng wat moet plaatsen dan hoor k het wel.
X
avatar
Berber_Beauty
Mod
Mod

Aantal berichten : 24
Punten : 44
Reputatie : 0
Registratiedatum : 20-10-09
Woonplaats : VLISSINGEN!

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Zwakke dienares!

Bericht  Oumayya op wo okt 28, 2009 1:08 pm

Up !!

_________________
Je hele leven kun je er nooit zeker van zijn of je wel lang genoeg leeft om nogmaals adem te halen. - Huang Po ♥️
avatar
Oumayya
Admin
Admin

Aantal berichten : 98
Punten : 341
Reputatie : 0
Registratiedatum : 20-10-09
Woonplaats : Makkah Insh'allah

http://islamwoman.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Zwakke dienares!

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum